Σ.Κ.Ε

Εθνικόφρονα Σωματεία

Λαϊκές Οργανώσεις

Γήπεδα

Κοινοτικό Παιδικό Χορευτικό

Κοινοτική Χορωδία

Κυνηγετικός Σύλλογος Αλάμπρας

Κυνηγετικός Σύλλογος «Οι φίλοι του Κυνηγίου»

Αίθουσα πολλαπλής χρήσης