Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλάμπρας , που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Αχιλλέας Μαλαχουρίδης (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99384530
E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Παφίτης (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99664368
Τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Βασίλης Αδάμου
Τηλέφωνα: 96554108
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Κουνουπής
Τηλέφωνα: 99837542
Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Κωνσταντίνου
Τηλέφωνα: 99452165
Ονοματεπώνυμο: Aνδρέας Νικολάου
Τηλέφωνα: 99553775
Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Πίτσιακκας
Τηλέφωνα: 99618230
Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Σάββα
Τηλέφωνα: 99384187
Ονοματεπώνυμο: Μαρίνος Χαρίτωνος
Τηλέφωνα: 99427488
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Πόπη Κωνσταντίνου (Γραμματέας)
Τηλέφωνα: 99865287, 22522457
Ονοματεπώνυμο: Σταύρος Σταύρου (Τεχνικός)
Τηλέφωνα: 99463403